documents

Catàlegsti-detallat

pdf_button Panoptic

pdf_button Promon

pdf_button Termon

pdf_button Disseny de centres de procés

de dades

 

Notes tècniques

pdf_button Auditoria d'infraestructures

pdf_button Avantatges de la integració de sistemes

pdf_button Centres de Procés de Dades

pdf_button Eficiència Energètica

pdf_button El CPD no tutelat

pdf_button Gravació en xarxa i requeriments d'ample de banda