serveis

 


Dèbid
gestiona el coneixement de sòlids equips d'enginyers que aplica a les següents àrees tècniques:dbd24

Industrial

Telecomunicacions

Informàtica

Inst. mecàniques

Inst. elèctriques

Arquitectura

Els equips de treball es conformen amb els especialistes adequats a cada projecte. La qualitat, l'eficiència i la rendibilitat del projecte realitzat recauen directament sobre el responsable de l'equip de treball. Aquesta configuració, la unió de professionals especialistes amb interessos comuns, garanteix la focalització sobre l'objectiu establert.

Serveis més destacats:

Consultoria

Projectes

Tramitacions

Claus en mà

Direcció d'obres